Gjøl Kirke

Kirkebakken 9
Gjøl
9440 Aabybro
Se adresse på findvej.dk
Telefon: 98277050

Sognepræst: Lone Krogsgaard, Kirkebakken 7, Gjøl.
Tlf. 98 27 70 50 / mobil 51 51 46 48, mandag fridag.


Graver: Pia Bejlegaard, Kirkegårdskontoret tlf. 98 27 72 90, mobil 20 23 74 50

Træffes bedst kl. 11-12, privat: 98 27 73 74  


Organist: Carsten Thomsen, tlf. 22 48 60 69


Menighedsrådet:

Jørn Rytter, 98 27 71 10, formand, præstegårdsudvalg

Niels Eske Nyhus, 98 27 76 70, næstformand, kontaktperson, sekretær

Jonna Uttrup, 98 27 74 43, kirkeværge  

Helge Jensen, 40 52 64 70, kasserer

Lone Kjellerup, 22 44 26 22, formand kirke- og kirkegårdsudvalg

Ellen Houlbjerg, 98 13 60 47, formand aktivitetsudvalget

Lone Krogsgaard, 98 27 70 50

Rikke Kjær Christensen, 98 27 72 47, suppleant

Kay Werner, 98 27 71 97, suppleant


Gudstjenester og kirkelige handlinger:

Gudstjeneste hver søn- og helligdag kl. 10.15 evt. kl. 9.00

Angående dåb, vielse og begravelse: henvendelse til sognepræsten.

Konfirmation: Store Bededag kl. 10.00.

Minikonfirmander (3. klasse): fra august til december i sognegården.

Til alle gudstjenester og arrangementer, menighedsrådet indbyder til, kan der bestille gratis kirketaxa på tlf. 98 24 11 77.


Se Gjøl Kirkes hjemmeside på: www.gjoelkirke.dk